សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីការដាក់ពាក្យផ្តល់សេវាកម្មអនុវត្តការងារសាងសង់ «ផ្ទះសំណាញ់ផលិតបន្លែសុវត្ថិភាព»

ចេញ​ផ្សាយ​ 09 Mar 2023
10621

គម្រោងពិពិធកម្មកសិកម្មកម្ពុជា សូមអញ្ជើញក្រុមហ៊ុន ឬស្ថាប័នដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ចូលរួមដាក់ពាក្យផ្តល់សេវាកម្មអនុវត្តការងារសាងសង់ «ផ្ទះសំណាញ់ផលិតបន្លែសុវត្ថិភាព» ដល់សហគមន៍កសិកម្មពន្លឺថ្មីពេជ្រចិន្តា ដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅភូមិអូរ ឃុំពេជ្រចិន្តា ស្រុកភ្នំព្រឹក ខេត្តបាត់ដំបង។

ក្រុមហ៊ុន ឬស្ថាប័នដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ សូមដាក់សំណើរពិគ្រោះថ្លៃក្នុងស្រោមសំបុត្របិទជិត ហើយ បញ្ជូនមកឱ្យបានឬត្រឹមម៉ោង៖ ១ៈ០០ រសៀល ថ្ងៃទី២៣ ខែមិនា ឆ្នាំ២០២៣ តាមអាសយដ្ឋាន ភូមិអូរ ឃុំពេជ្យចិន្តា ស្រុកភ្នំព្រឹក ខេត្តបាត់ដំបង។ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមទំនាក់ទំនងលេខទូរសព្ទ ០៧៧ ២៤៧ ៧៨៧ ឬ ទំនាក់ទំនងឈ្មោះ មាស មិនា តាមរយៈលេខទូរសព្ទ ០៧១ ៥៦៧៨ ៨៩០ ឬ តាមរយៈអ៊ីម៉ែល thanvatha@gmail.com ។ សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមមើលឯសារភ្ជាប់ជូនស្រាប់។

————————

Cambodia Agricultural Sector Diversification Project (CASDFP) invites all interested bidders/ suppliers to submit a price quotation for constructing a net shade house for safe vegetables to Ponleu Thmey Pichenda Agricultural Cooperative, located in Village, Pichenda Commune, Phnom Srok District, Battambang province.

Interested bidders or suppliers can express their interest by submitting the closed envelope and sending it to Ponleu Thmey Pichenda Agricultural Cooperative at 1:00 pm on March 23, 2023, at O’Village, Pichenda Commune, Phnom Srok District, Battambang Province. For detailed information, please contact Mr. Meas Mina, Assistance to Ponleu THmey Pichenda Agricultural Cooperative, via M/P: 071 5678 890 OR email at thanvatha@gmail.com no later than 1:00 pm on March 2023.