ទំនាក់ទំនងគម្រោង

អាសយដ្ឋាន

ទីស្តីការក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ
បន្ទប់ជាន់ក្រោមនៃនាយកដ្ឋានសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ
មហាវិថី ព្រះនរោត្តម សង្កាត់ទន្លេបាសាក់ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ។

ទូរស័ព្ទ

លោកបណ្ឌិត សរ ចិត្រា
អគ្គលេខាធិការរង នៃក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ និងជានាយកគម្រោង
០៧៧ ៥៦៣ ៣៧៧

លោក ហុក គឹមធួន
អនុប្រធាននាយកដ្ឋានផែនការ និងស្ថិតិនៃក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ និងជាប្រធានគ្រប់គ្រងគម្រោង
០១២ ៤៤៩ ៦៩៣

អុីម៉ែល

casdp@maff.gov.kh

អាសយដ្ឋានលើផែនទី