គាំទ្រកសិករខ្នាតតូចដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយវិបត្តិកូវីដ-១៩ តាមរយៈការបង្កើនលទ្ធភាពទទួលបានធាតុចូល និងសេវាកម្មកសិកម្មសមស្រប និងមានប្រសិទ្ធភាព

ចេញ​ផ្សាយ​ 12 Mar 2022
15233

វិស័យកសិកម្មនិងកសិករបានកំពុងប្រឈមនូវបញ្ហាសំខាន់ៗ​ក្នុងការលើកកម្ពស់ផលិតភាព​ផលិតកម្ម​ដែលរងផលប៉ះពាល់នៃវិបត្តិកូវីដ-៩១ ពាក់ព័ន្ធជាមួយសន្តិសុខស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភ។ ការពង្រឹង​ផលិត​ភាព​​ ដំណាំជួរមុខក្រោមលក្ខខណ្ឌដ៏លំបាកទាំងនេះ ជាកត្តាសំខាន់ក្នុងការលើក​កម្ពស់សន្តិសុខ​ស្បៀង និងប្រាក់​ចំណូលរបស់កសិករនៅកម្ពុជា។

កម្មវិធីសង្គ្រោះបន្ទាន់ឆ្លើយតបទៅនឹងវិបត្តិកូវីដ១៩ (CERC) ក្រោមគម្រោង CASDP/MAFF និងមាន​ការគាំទ្រ​​ផ្នែក​ហិរញ្ញវត្ថុពីធនាគារពិភពលោក និងក្នុងភាពជាដៃគូជាមួយវិស័យឯកជន បានកំពុង​អនុវត្ត​សកម្ម​ភាព​​ឆ្លើយ​តបបន្ទាន់តាមរយៈការផ្តល់ធាតុចូលកសិកម្មនិងសេវាកម្មដល់កសិករ ដែលរងផលប៉ះពាល់​ដោយ​វិបត្តិកូវីដ១៩ (COVID-19) និងស្តារឡើងវិញភ្លាមៗក្រោយពីវិបត្តិបានបញ្ចប់។

សហករណ៍កសិកម្ម (ACS) ចំនួន៤០៧ ដែលមានសមាជិក ៤៥. ៤៨៦ នាក់ មកពីខេត្ត-ក្រុងចំនួន១២ បានជួបការលំបាកក្នុងការទទួលបានធាតុចូលកសិកម្មដែលមានគុណភាពខ្ពស់។ ពួកគាត់បានប្រឈមទៅនឹង​ការស្វែងរកគ្រាប់ពូជ ជីកសិកម្ម ផលិតផលការពារដំណាំ ការផ្គត់ផ្គង់ពេទ្យសត្វ និងសេវាកម្មកសិកម្ម។ល។

យោងតាមកម្មវិវិធី CERC បានជួយសម្រួលឱ្យកសិករទទួលបានធាតុចូលកសិកម្ម ចំណេះ​ដឹង និង​សម្ភារៈ​កសិកម្មប្រសើរជាងមុន។ ប្រការនេះវាមានតម្លៃស្មើរទៅនឹង​ការផ្តល់សិទ្ធិអំណាចដល់កសិករ​ឱ្យ​មាន​ការ​ផ្លាស់​​ប្តូរពីប្រព័ន្ធកសិកម្មដែលមានស្រាប់ទៅរកប្រព័ន្ធកសិពាណិជ្ជកម្ម ដោយផ្តោតលើសន្តិសុខស្បៀង និង​អាហា​រូបត្ថម្ភ ស្របតាមយុទ្ធសាស្រ្តកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រផងដែរ។

គម្រោង CASDP តាមរយៈកម្មវិធី CERC បានរួមចំណែកកាត់បន្ថយគម្លាតរវាងកសិករខ្នាតតូច និង​ធាតុចូល​​កសិកម្ម និងសេវាកម្មប្រកបដោយគុណភាព តាមរយៈការផ្តល់សេវានិងព័ត៌មានកសិកម្ម សំដៅជួយ​បង្កើន​ការអនុវត្ត​វិធានការបន្សាំដើម្បីឱ្យកសិករអាចមានលទ្ធភាពទទួលបានជំនាញថ្មីៗ និងធានាបាន​នូវ​ការប្រើ​ប្រាស់​បច្ចេកទេសប្រកបដោយនិរន្តរភាព។ ជាក់ស្តែងកម្មវិធី CERC បានផ្តល់ធាតុចូលកសិកម្មយ៉ាងច្រើន ដូចជា ផ្ទះសំណាញ់​សម្រាប់​បន្លែ កញ្ចប់គាំទ្រផលិតកម្មចិញ្ចឹមសត្វ ផលិតកម្មវារីវប្បកម្ម (កង្កែបនិងត្រី) និង​សេវា​កសិកម្មមួយចំនួនទៀត ដូចជា​ផ្តល់​ព័ត៌មាន​កសិកម្ម ផ្តល់ដំបូន្មានផ្នែកបសុពេទ្យ ដល់​សមាជិកប្រហែល ៤៥.៤៨៦ នាក់​មក​ពីខេត្ត-ក្រុងចំនួន១២។

កម្មវិធី CERC ត្រូវបានបង្កើតឡើងក្រោមគម្រោងពិពិធកម្មកសិកម្ម (CASDP) ដើម្បីលើកកម្ពស់​ផលិត​ភាពផលិត​កម្ម​រយៈពេលខ្លីរួមមានការផ្តល់បន្លែនិងវារីវប្បកម្ម។ កម្មវិធីនេះមានគោលបំណង​គាំទ្រ​សកម្ម​ភាព​​អាទិភាព​​និងបន្ទាន់ (មានរយៈពេលក្រោម១៨ខែ) ដែលបានកំពុងអនុវត្តដោយក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ សហការ​​ជាមួយ​ដៃគូ​វិស័យឯកជនក្នុងការផ្តល់សេវាកសិកម្ម។