កិច្ចប្រជុំស្តីពីការតម្រង់ទិសនៃការអនុវត្តគម្រោង ដល់ក្រុមការងារអ្នកផ្តល់សេវាបច្ចេកទេស (TSP)

ចេញ​ផ្សាយ​ 12 Aug 2020
75

នាថ្ងៃពុធ ៨រោច ខែស្រាពណ៍ ឆ្នាំជូត ទោស័ក ព.ស២៥៦៤ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី១២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០ គម្រោងពិពិធកម្មកសិកម្មកម្ពុជា (Cambodia Agricultural Sector Diversification Project-CASDP) ដែលផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានដោយធនាគារពិភពលោក និងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំស្តីពីការតម្រង់ទិសនៃការអនុវត្តគម្រោង ដល់ក្រុមការងារអ្នកផ្តល់សេវាបច្ចេកទេស (TSP) ក្នុងការអនុវត្តផែនការសកម្មភាព និងពិភាក្សាពីតួនាទីរបស់អ្នកផ្តល់សេវាបច្ចេកទេស (TSP)។ កិច្ចប្រជុំនេះមានការចូលរួមដោយ ភ្នាក់ងារអនុវត្តគម្រោងទាំងបួន រួមមាន ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម។

On Wednesday, August 12, 2020, the Cambodia Agricultural Sector Diversification Project (CASDP), funded by the World Bank and the Royal Government of Cambodia, organized Orientation Meeting to Technical Service Provider (TSP) team to implement the CASDP’s work plan and discuss their roles and responsibilities. The meeting was attended by four implementation agencies, including the Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries, the Ministry of Economy and Finance, the Ministry of Rural Development, and the Ministry of Water Resources and Meteorology.